Đăng ký khám


Trang Thiết bị

Máy điện tâm đồ Nihon Kohden Cardiofaxs với màn hình màu LCD cho kết quả rõ nét và chính xác. Máy bao gồm chương trình phân tích kết quả điện tim mới nhất của Nihon Kohden cung cấp 12 đạo trình điện tim nhận được trong tối đa 24 giây và phân tích với khoảng 200 bệnh lý và 5 nhóm chẩn đoán.

Copyright Thiết kế web bởi ADC Việt Nam

top
facebook chat
facebook chat